Przejdź do treści

Mieć w Nim oparcie – Niedziela Palmowa, Pismo kleryka

“Pan Jezus podczas męki był bardzo samotny. Na tyle samotny, że nawet gdy został opuszczony przez swoich uczniów, i był przybity do krzyża zawołał Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił?”

← Wstecz