Przejdź do treści

Człowiek-chrześcijanin-kapłan, czyli listopadowy dzień skupienia …

… który w naszym Seminarium poprowadził ks. Leonard Poloch, emerytowany proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela, członek i prezbiter wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej i diecezjalny egzorcysta. Dzielił się z nami przede wszystkim głęboką mądrością i doświadczeniem zdobytym dzięki już ponad osiemdziesięcioma latami życia. Schemat dnia skupienia oparty był właśnie na trzech rzeczownikach: człowiek-chrześcijanin-kapłan. Ks. Leonard mówił o: człowieczeństwie w zawiasach cnót; chrześcijaninie jako człowieku: wierzącym we wspólnocie, miłości, pełniącym wolę Boga, modlącym się, żyjącym Eucharystią oraz kapłaństwie wynikającemu z bycia człowiekiem i chrześcijaninem, kapłaństwie, które mamy pokochać już teraz.

Dziękujemy ks. Leonardowi za przeprowadzony dzień skupienia! Dziękujemy wszystkim, którzy modlą się za nas!

[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/101485112010308293467/albumid/6622207577390583825?alt=rss&kind=photo” ]

← Wstecz