Przejdź do treści

Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy – dzień 2 i 3

Dzień II

Sobotę rozpoczęliśmy jutrznią, której przewodniczył rektor ASD ks. dr Szymon Stułkowski. Ksiądz rektor skierował do nas Słowo Boże, w którym zachęcał do wykorzystania modlitwy Liturgią Godzin w duszpasterstwie. O godz. 9:30 w kaplicy WT UAM uczestniczyliśmy w Mszy św., której przewodniczył ks. bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Po Mszy św. rozpoczęła się konferencja naukowa pt. „Liturgia. Zaangażowanie ciała – zaangażowanie ducha?”. Prelegenci, w tym uczestnicy Forum, wygłosili referaty dotykające wielu aspektów związanych z przeżywaniem liturgii. Na koniec dnia gościliśmy o. Adama Szustaka OSPPE – ceremoniarza Jasnej Góry.

[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/101485112010308293467/albumid/6529124749219775873?alt=rss&kind=photo” ]

Dzień III

W ostatnim dniu naszego Forum zgromadziliśmy się na jutrzni, której przewodniczył ks. dr Jan Frąckowiak – sekretarz naszego Księdza Arcybiskupa. Ksiądz sekretarz zwrócił naszą uwagę na przenikanie się w niedziele Wielkiego Postu pokutnego nastroju tego okresu, przy jednoczesnej radości z Paschy Chrystusa. O godz. 10:00 w Bazylice Archikatedralnej uczestniczyliśmy w Mszy św., którą odprawił ks. abp Stanisław Gądecki. W homilii Ksiądz Arcybiskup pokazywał w jaki sposób Chrystus wzywa wierzących do tego, aby kult Boży był nie tylko kultem zewnętrznym, ale przede wszystkim miał wymiar duchowy. Ks. prał. Marian Lewandowski oprowadził uczestników Forum po katedrze oraz pokazał jej najcenniejsze zabytki. Dzięki wizycie w „Bramie Poznania – ICHOT” mogliśmy poznać historię Ostrowa Tumskiego. Spotkaniem przy wspólnym stole zakończyliśmy Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy.

[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/101485112010308293467/albumid/6529125553063094833?alt=rss&kind=photo” ]

← Wstecz