Przejdź do treści

On jest przy nas – Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, Pismo kleryka