Przejdź do treści

Rekrutacja 2018/19

 • Wydarzenia

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu informuje, że rozpoczyna się czas rekrutacji kandydatów na I rok formacji ku kapłaństwu w roku akademickim 2018/2019.
Decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, od tego roku formacja rozpoczyna się okresem propedeutycznym, który będzie czasem przeznaczonym na rozeznanie powołania oraz na rozpoczęcie formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej. Przeżywający ten okres, będą pełnoprawnymi alumnami Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Na zakończenie okresu propedeutycznego (czerwiec 2019 r.) alumni przystąpią do rekrutacji na kierunek studiów: teologia, specjalność kapłańska na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozmowa kwalifikacyjna
Rekrutacja kandydatów do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i rozmowę z przełożonymi Seminarium. Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną, lub przez e-mail. Zapraszamy na rozmowy od 20 czerwca 2018 roku.

Dokumenty
Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (napisane własnoręcznie);
 • Życiorys (napisany własnoręcznie);
 • Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
 • Opinia księdza proboszcza;
 • Opinia księdza katechety;
 • Dwie fotografie (37x52mm, na jasnym tle);
 • Książeczka wojskowa;
 • Świadectwo zdrowia.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz, wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.

received_495951187539682

Ks. Szymon Stułkowski
Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

ARCYBISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE W POZNANIU

ul. Wieżowa 2/4
61-111 POZNAŃ

tel. 61 64 32 700
e-mail: rektorasd@archpoznan.pl

← Wstecz