Przejdź do treści

“Bóg z naszych błędów wyprowadza dobro…” – o. Dariusz Michalski

W kolejny kapłański czwartek mieliśmy tą wielką radość aby wspólnie modlić się podczas Mszy Świętej sprawowanej przez zaproszonego gościa: o. Dariusza Michalskiego SJ. W homilii nasz gość odwołał się do doświadczenia nieświadomie podejmowanych przez nas działań, radząc, że w tych sytuacjach potrzeba głębokiego kontaktu z sobą i rzeczywistością, która nas otacza. Powiedział, że Jezus na kartach Ewangelii, uświadamia Apostołów i wyprowadza ich z ich stanu nieświadomości i nierozumienia tego co sam chciał im przekazać. Jest to dla nas zachęta abyśmy byli blisko Chrystusa, który chce nas wyprowadzać z naszej nieświadomości i zapatrzenia w siebie.

Dziękujemy o. Dariuszowi za wspólną modlitwę oraz za wygłoszoną homilię.

← Wstecz