Przejdź do treści

Czas modlitwy, postu i jałmużny, jak przeżywa się go w seminarium ?

  • Wydarzenia

Dziś środa popielcowa, dzień który rozpoczyna okres 40 dniowego Wielkiego Postu, nawiązując do 40 dni spędzonych przez Jezusa na pustyni Judzkiej ma także być i dla nas czasem przygotowania do obchodzenia świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jak w zeszłych latach, tak i teraz nasza wspólnota seminaryjna pragnie przeżyć ten szczególny czas modląc się i poszcząc o chlebie i wodzie w intencji nowych powołań, za kapłanów i o potrzebne łaski dla naszego seminarium oraz przekazując jałmużnę, która chcemy oddać na cel charytatywny. Każdego dnia inny kleryk podejmuje wielkopostne wyrzeczenie, tak by prócz niedziel wszystkie dni tego szczególnego czasu wznosiło się do Boga nasze gorliwe wołanie.

Módlmy się też by ten szczególny czas nawrócenia i pojednania z Bogiem był dla nas wszystkich okazją do weryfikacji życia i przylgnięcia do Chrystusa.

← Wstecz