Przejdź do treści

Inauguracja roku i immatrykulacja kleryków 2019/2020

  • Wydarzenia

Inauguracja nowego roku formacyjnego to niezwykle ważny i uroczysty dzień w naszej wspólnocie seminaryjnej. Nie dzieje się to tylko dlatego, że mamy okazję przeżywać Eucharystię pod przewodnictwem J.E. ks. Arcybiskupa, ale jest to również dzień, w którym nasi najmłodsi bracia rozpoczynający dopiero co formację przeżywają swoją immatrykulację (łac. włączenie) do wspólnoty Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

W trakcie uroczystej Eucharystii, na którą zaproszeni są liczni goście, m.in. Dziekani Uniwersytetów w Poznaniu, jak również Proboszczowie kleryków roku propedeutycznego, homilię wygłosił ks. Dawid Stelmach. Kaznodzieja podkreślił, że potrzeba aby nasze serca płonęły i żyły dla Jezusa: Nigdy nie idziemy sami. Skoro jesteśmy ochrzczeni to także jesteśmy posłani by głosić Ewangelię Chrystusa – mówił.

Po Mszy Świętej wszyscy przeszli na aulę, gdzie kontynuowana była inauguracja nowego roku. Głos zabrał Rektor ASD ks. Marcin Głowiński. Po powitaniu gości i kilku słowach inauguracyjnych mogliśmy usłyszeć prezentację kleryków, którzy podsumowali rok 2018/2019.

W międzyczasie utwór „Ave Maria” Lorenzo Perosi wykonała schola seminaryjna „Inclina aurem” pod przewodnictwem ks. Mariusza Białkowskiego. Po tym artystycznym elemencie głos zabrał przedstawiciel alumnów.

Po tych wydarzeniach przyszła chwila na najważniejszy element uroczystości – immatrykulacja alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Nasi najmłodsi bracia odczytali słowa przysięgi, w której to zobowiązali się postępować w myśl seminaryjnego zawołania – w świętości i prawdzie.

Jednym z ostatnich elementów inauguracji był wykład ks. dr. Jana Hadalskiego, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego, który przybliżył nam Eucharystię jako Wielką Tajemnicę Wiary nawiązując tym do zbliżającego się nowego roku duszpasterskiego, w którym to będziemy pochylać się właśnie nad Świętą Liturgią.

Uroczystości zakończyły się słowem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który  zrelacjonował pokrótce wszystkim zebranym atmosferę i tematykę zakończonego niedawno zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy.

 

← Wstecz