Przejdź do treści

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Wydarzenia
 Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu informuje, że  czas rekrutacji kandydatów na I rok formacji ku kapłaństwu w roku akademickim 2019/2020 trwa do 25 września.

Decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, formacja rozpoczyna się okresem propedeutycznym, który jest czasem przeznaczonym na rozeznanie powołania oraz na rozpoczęcie formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej. Przeżywający ten okres, są pełnoprawnymi alumnami Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Na zakończenie okresu propedeutycznego (czerwiec 2020 r.) alumni przystąpią do rekrutacji na kierunek studiów: teologia, specjalność kapłańska na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozmowa kwalifikacyjna
Rekrutacja kandydatów do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i rozmowę z przełożonymi Seminarium. Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną, lub przez e-mail. Zapraszamy na rozmowy od 10 czerwca 2019 roku.

Dokumenty
Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (napisane własnoręcznie);
 • Życiorys (napisany własnoręcznie);
 • Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
 • Opinia księdza proboszcza;
 • Opinia księdza katechety;
 • Dwie fotografie (37×52 mm, na jasnym tle);
 • Książeczka wojskowa;
 • Świadectwo zdrowia.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz, wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.

← Wstecz