Przejdź do treści

Święcenia diakonatu

Wielką radością dla całej naszej seminaryjnej wspólnoty były wydarzenia minionej soboty, ponieważ podczas Mszy Świętej o godzinie 10:00 w naszej Poznańskiej Katedrze jedenastu naszych braci z roku piątego otrzymało święcenia diakonatu. Święceń udzielił im JE ks. biskup Grzegorz Balcerek, który w czasie wygłoszonej w sposób szczególny do naszych braci homilii wspomniał dzień swoich święceń diakonatu. Przypomniał wielkie znaczenie obecności Matki Bożej w życiu kapłańskim i zachęcił naszych nowo wyświęconych braci do odwiedzenia peregrynującej w znaku ikony Jasnogórskiej Matki Bożej Częstochowskiej i zawierzenie jej swojej drogi służenia Bogu i bliźnim we wspólnocie Kościoła.

Otoczmy nowo wyświęconych diakonów modlitwą, aby byli gorliwymi sługami Ewangelii.

← Wstecz