Przejdź do treści

Święcenia kapłańskie 2019

  • Wydarzenia

Uroczystość święceń kapłańskich, którą przeżywaliśmy pierwszego czerwca była wielką radością, nie tylko dla naszej wspólnoty seminaryjnej, ale szczególnie dla całej naszej archidiecezji. Podczas celebrowanej przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego eucharystii, do grona kapłanów naszej archidiecezji włączono 7 diakonów. Uroczystość tą dzień wcześniej poprzedzała wspólna modlitwa nieszporów w naszej kaplicy seminaryjnej, podczas której diakonii podpisali na ołtarzu: wyznanie wiary, przysięgę wierności, dobrowolności, posłuszeństwa, wolności od przeszkód kanonicznych. W wygłoszonej podczas modlitwy brewiarzowej homilii ks. rektor Szymon Stułkowski nawiązując do słów ks. biskupa Grzegorza Rysia powiedział naszym siedmiu bracią:

Jest was mało – tylko siedmiu – ale jak mówił, niedawno Arcybiskup Grzegorz Ryś: “im was jest mniej tym więcej Jego“. Może warto na to też tak spojrzeć, im mniej nas jest w posługiwaniu kapłańskim, tym bardziej odkrywajmy, że to jest Jego misja i On się nami posługuje. Żeby w nas było więcej Jego i przez nas było więcej Jego, tam gdzie nas pośle.

 

Kolejnego dnia podczas homilii skierowanej szczególnie do mających przyjąć święcenia kapłańskie, JE Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki wyjaśnił kim w Piśmie Świętym jest dobry pasterz, jakie są jego przymioty, powiedziała także:

Przystępując do ołtarza – czyli waszej codziennej szkoły świętości –  będziecie coraz bardziej odkrywać bogactwo i miłość boskiego Mistrza, który powołuje was do głębszej ze Sobą przyjaźni. Jeśli będziecie Go słuchać, jeśli będziecie Go wiernie naśladować, nauczycie się uobecniać w waszym życiu i posłudze duszpasterskiej Jego miłość i troskę o zbawienie dusz. Każdy z was stanie się – z pomocą Jezusa – dobrym pasterzem, gotowym oddać za Niego swoje życie, jeśli to będzie  konieczne.

oraz szczególnie podkreślił jak ważna w życiu i posługiwaniu kapłańskim jest stała formacja.

Nasi nowo wyświęceni bracia zostali skierowani do parafii w: Czarnkowie, Gostyniu, Lesznie, Śremie i we Wronkach.

← Wstecz