Przejdź do treści

Szkolenie o ochronie małoletnich

W naszym seminarium odbyło się spotkanie formacyjne dotyczące ochrony małoletnich. „Naszym celem jest poznanie problematyki wykorzystania seksualnego oraz wdrożenie odpowiednich zasad prewencji” – mówi ks. Szymon Stułkowski – rektor seminarium.

Ksiądz rektor podkreśla, że szkolenie jest odpowiedzią na normy Watykanu oraz wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące budowania bezpiecznej przestrzeni duszpasterskiej w Kościele, wolnej od jakichkolwiek przestępstw na tle seksualnym.

Tematyka szkolenia objęła takie zagadnienia, jak rozwój psychoseksualny człowieka a problematyka zaburzeń preferencji seksualnych, skutki bezpośrednie i długofalowe wykorzystania seksualnego u dzieci i osób dorosłych, czy procedury postępowania w przypadku ujawnienia przypadków nadużyć w środowisku kościelnym.

Szkolenie w naszym seminarium prowadził ks. dr Wojciech Rzeszowski, teolog i psychoterapeuta, dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie.

← Wstecz