Przejdź do treści

Immatrykulacja 2020

Wejść w nowy rok “normalnie”, to znaczy w taki sam sposób jak w poprzednie lata jest wyzwaniem, które stoi przed wszystkimi, przed klerykami i przełożonymi, przed tymi, którzy zamieszkują Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu. Wiele naszych aktywności w tym roku nie będzie możliwe ze względu na panującą w świecie sytuację. Tym niemniej, niektórych wydarzeń nie może zabraknąć. Przykładem jest inauguracja roku i immatrykulacja kleryków roku propedeutycznego.

Jako wspólnota musimy przyzwyczajać się do tego, że nic nie jest takie samo jak w latach ubiegłych. Dzień inauguracji starsi klerycy kojarzą z gwarem gości i obecnością najważniejszych dla nas osób – Arcybiskupa wraz z biskupami pomocniczymi, a także z obecnością przedstawicieli uczelni wyższych i innych zacnych gości.

Nasze świętowanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył ks. Tomasz Trzaskawka, sekretarz Zespołu ds. przygotowania nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce. W homilii podkreślał, jak ważne jest zatrzymanie się, przyjrzenie się swoim zachowaniom w świetle Chrystusa: Pan Bóg w tym szczególnym czasie odpuszcza nam pewne zewnętrzności, byśmy mogli zatrzymać się trochę na naszym wnętrzu – mówił ks. Trzaskawka jednocześnie dodając, że każdy powinien z cierpliwością trwać w tym zatrzymaniu.

Po Mszy Świętej cała wspólnota przeszła do auli, w której po krótkim przemówieniu Księdza Rektora, podsumowaniu ubiegłego roku i przemówieniu seniora seminarium, nadszedł czas na immatrykulację, oficjalne włączenie do wspólnoty 13 kleryków z roku propedeutycznego. Przysięgając żyć w świętości i prawdzie zdecydowali się wejść na wyjątkową drogę, w której na pierwszym miejscu ma być zawsze Bóg, ich relacja z Nim.

Ważny w tym kontekście był również inauguracyjny wykład pt. “Założenia i wizja nowych zasad formacji w Polsce”, który poprowadził wspomniany już ks. Tomasz Trzaskawka, który mówiąc o nowych wytycznych dotyczących formacji rozwiał wiele wątpliwości dotyczących m.in. okresu propedeutycznego czy zmian wynikających z nowego podejścia do formacji kleryków.

 

← Wstecz