Przejdź do treści

„Jestem!”, „Chcę!” – kandydatura 2020

  • Wydarzenia

Kandydatura to moment, w którym klerycy V roku publicznie wyrażają zamiar przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Swoją dojrzałą decyzję wypowiedziało w niedzielę 13 grudnia pięciu naszych braci: Łukasz Kozłowski, Andrzej Marciniak, Paweł Napierała, Marek Nowak i Michał Szymandera. Biskupem, który potwierdził ich przyjęcie do grona kandydatów, był bp Grzegorz Balcerek. Z ambony zachęcał zebranych wiernych, aby rozważali piękno i wielkość chrześcijańskiej nadziei. Jako przykład dał nam wszystkim osobę Maryi, a także – z racji opublikowania przez papieża Franciszka listu apostolskiego „Patris corde” – jej męża św. Józefa.

Po homilii Ksiądz Biskup wobec wszystkich zebranych uroczyście pytał kandydatów o gotowość przyjęcia święceń, chęć odpowiedzenia na Boże wezwanie i o pragnienie kształtowania swojego życia duchowego w celu lepszego służenia Kościołowi. Kandydaci mówili: “chcę”, na co Biskup odpowiedział: “Kościół z radością przyjmuje wasze postanowienie. Niech Bóg dokończy dzieła, które w was rozpoczął”.

W modlitwie wiernych powierzyliśmy wszechmogącemu Bogu nowych kandydatów do święceń. Po Komunii Świętej kandydaci dobrym słowem i bukietem kwiatów podziękowali wszystkim, którzy pomogli im wzrastać w powołaniu. Na pierwszym miejscu wyrazili swoją wdzięczność Bogu, w symboliczny sposób kładąc najpiękniejszy z bukietów pod ołtarzem. Podziękowali również wszystkim przełożonym i całej seminaryjnej wspólnocie, w której przez kilka lat mieli okazję dzielić wszelkie radości i troski.

Pamiętajmy o wszystkich kandydatach w naszych codziennych modlitwach, aby dobrze i odpowiedzialnie przygotowali się do przyjęcia w przyszłości święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu.

← Wstecz