Przejdź do treści

Lektorat 2020

Dla 11 braci z kursu III 19 stycznia był jak dotąd jednym z najważniejszych dni w dotychczasowej formacji seminaryjnej. Powód niebywale prosty – pierwsza posługa, lektorat.

Od pierwszych dni pobytu w seminarium klerycy są uczeni, jak ważne jest dostosowywanie swojego życia do Pisma Świętego, do Bożego Słowa. Chrześcijaństwo jest w końcu religią Słowa, które nieustannie działa, jest jak miecz obosieczny zdolne osądzić myśli i pragnienia serca. Przez posługę lektoratu klerycy z III roku stają się więc szczególnie odpowiedzialni za głoszenie Bożego Słowa w codzienności.

Wszystkim nowoustanowionym lektorom, którzy stają się “ustami Boga”, życzymy otwartości na głos Pana.

← Wstecz