Przejdź do treści

o. Maciej Olszewski OFC

W miniony czwartek w naszej wspólnocie gościliśmy ojca Macieja Olszewskiego, gwardiana klasztoru franciszkanów przy pl. Bernardyńskim. W czasie homilii ojciec Olszewski opowiedział nam historię domku loretańskiego, w którym według tradycji urodziła się i wychowywała Maryja.

Historia tego domku i samej miejscowości jest ściśle związana z Klasztorem Franciszkanów w Poznaniu. W tymże kościele znajduje się kaplica Matki Bożej Loretańskiej. W 2020 roku przypada jubileusz 100-lecia ogłoszenia Matki Bożej Loretańskiej patronką lotnictwa. Z tym wydarzeniem związany jest odpust zupełny, który można uzyskać pod zwykłymi warunkami m.in. przez nawiedzenie kaplicy Matki Bożej Loretańskiej w kościele braci mniejszych franciszkanów przy placu bernardyńskim w Poznaniu. Ojciec Olszewski, który przyczynił się do uzyskania łaski odpustowej w Poznaniu zachęcał nas do nawiedzania kaplicy. Franciszkanin ukazywał nam również piękno poświęcenia się Maryi, zaznaczając, że istnieje wiele dróg dojścia do Chrystusa, ale ta związana z Matką Boga jest w naszej chrześcijańskiej tradycji szczególna.

← Wstecz