Przejdź do treści

Oświadczenie Rektora dotyczące sytuacji w Seminarium

Oświadczenie

W dniu 5.05.2020 r., alumni powrócili po 1,5 miesięcznej przerwie z własnych domów do Seminarium, by kontynuować formację. Tego samego dnia w trosce o bezpieczeństwo kleryków, w ramach działań prewencyjnych związanych z epidemią COVID-19, przeprowadzone zostały w Arcybiskupim Seminarium Duchownym testy u 53 osób. W 4 przypadkach zdiagnozowano bezobjawowy przebieg zakażenia koronawirusem. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, wykryte przypadki zgłoszone zostały do Oddziału Epidemiologii PSSE w Poznaniu, który przeanalizował wszelkie wdrożone przez Seminarium procedury postępowania (ankiety, wywiad, badanie temperatury ciała, maseczki, dezynfekcja, kontakt izolowany) zalecając jednocześnie kwarantannę w stosunku do pozostałych osób. Po 7 dniach, u wszystkich osób poddanych kwarantannie, wykonane zostaną ponownie testy diagnostyczne, na podstawie których będą podjęte dalsze procedury postępowania.

W tygodniu modlitw o powołania kapłańskie, wpatrzeni w Chrystusa Dobrego Pasterza trwamy wspólnie na modlitwie. Doświadczenie, które nas spotkało, ofiarujemy w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Prosimy również o modlitwę za całą wspólnotę seminaryjną.

Ks. dr Marcin Głowiński Rektor

wraz z Moderatorami ASD w Poznaniu

← Wstecz