Przejdź do treści

Plan II Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Seminariów Duchownych

Publikujemy plan II Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Seminariów Duchownych, które odbędzie się w dniach 6-8 marca 2020 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

 

DZIEŃ I – PIĄTEK 6 MARCA

do godz. 16.00 – przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie

16.30 – otwarcie OFC, wykład inauguracyjny: ks. dr Jan Frąckowiak
(aula ASD)

18.00 – Msza Święta pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego,
Droga krzyżowa (katedra)

20.15 – kolacja

20.45 – spotkanie dyskusyjne

 

DZIEŃ II – SOBOTA 7 MARCA

6.45 – modlitwy poranne (kaplica seminaryjna)

7.15 – śniadanie

8.00 –Msza Święta pod przewodnictwem bp. Szymona Stułkowskiego
(kaplica seminaryjna)

9.30–13.30 Ogólnopolska konferencja liturgiczna

„Liturgia – między sacrum a profanum”

Aula ASD Poznań

  • Powitanie organizatorów
  • Słowo Dziekana WT UAM

9.30 wykład – ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk
(PWT Wrocław) Sacrum przestrzeni celebracji liturgii

10.00 wykład – ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński
(WT UMK Toruń) Między sacrum a profanum. Granice ludzkiej ingerencji w liturgię

10.30 wykład – ks. dr hab. Dominik Ostrowski (PWT Wrocław) „Ofiaruję Ci Ciało i Krew”. W kierunku odnowionego rozumienia eucharystycznej anamnezy

11.00-11.15 przerwa

11.15 wykład – ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski
(WT UAM Poznań) Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i Kościołowi

11.45 wykład –ks. dr Andrej Megger  (KUL Lublin) Świętość w czasie: rok liturgiczny w ekonomii zbawienia

12.15 wykład – ks. dr Tomasz Sałatka  (WT US Szczecin – WSD Zielona Góra)Troska o sacrum w liturgii

Godz. 12.45-13.45 – obiad

Godz. 13.45 – 14.45 – Konferencja część studencka / czas wolny

13.45 –  Karol Heldt, GSD (UKSW), Inkulturacja a kultura masowa

13.55 – Jakub Biernacki, WSD Kalisz WT UAM, Współczesna sztuka sakralna – między sacrum a profanum

14.05 – Dawid Wojdowski, ASD Poznań WT UAM, Liturgia Kościoła Katolickiego jako szczególne miejsce troski o wartość piękna

14.15 – Jakub Chłędowski, ASD Poznań WT UAM, Muzyka jako element składowy przestrzeni sacrum

14.25 – Wojciech Nowak, ASD Poznań WT UAM, Sacrum i profanum
w sakramentach świętych

14.35 – Michał Czyż, Gdańskie Seminarium Duchowne, (UKSW),
„Od profanum do sacrum- teologiczne rozumienie procesji wejścia”

14.45 – Jakub Dalecki, WSD Kalisz WT UAM, Liturgia Godzin Źródłem Uświęcania ludzkiej codzienności

14.45-15.00 przerwa

15.00 – Paweł Napierała, ASD Poznań WT UAM, Postawy i gesty życia codziennego obecne w liturgii

15.10 – Michał Dziedzic, ASD Poznań WT UAM, Celebracja niedzieli
w pierwszych wiekach Kościoła w miejscach profanum, które stawały się sacrum z uświęcającymi aspektami biblijnymi

15.20 – Franciszek Grobelny, ASD Poznań WT UAM, Udział profanum rzymskiego w formowaniu liturgii chrześcijańskiej

15.30 – Jakub Kaczmarek, ASD Poznań WT UAM, Obecny czy nieobecny. Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu w czasie sprawowania Eucharystii

15.40 – Konrad Marzec, WSD Kalisz WT UAM, Sacrum i Profanum
w przyjmowaniu Komunii Świętej na podstawie instrukcji Redemptionis Sacramentum

15.50 – Łukasz Kozłowski, ASD Poznań WT UAM,  Liturgia Godzin – sposób, by profanum stało się sacrum

16.00 – Jędrzej Grobelny, WSD Kalisz WT UAM, Sacrum Słowa Bożego głoszonego w Liturgii Kościoła

16.10 zakończenie konferencji naukowej

od godz. 14.00 (równolegle do panelu studenckiego konferencji)  – zwiedzanie Fary/Katedry/Archiwum/Muzeum Archidiecezjalnego (do wyboru)

18.30 – nieszpory (kaplica seminaryjna)

19.15 – kolacja

20.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica seminaryjna)

21.00 – podsumowanie II OFC

 

DZIEŃ III – NIEDZIELA 8 MARCA

7.00 – jutrznia pod przewodnictwem ks. dr. Marcina Głowińskiego
(kaplica seminaryjna)

8.00 – śniadanie, kawa

10.00 – Msza Święta (katedra)

12.00 – obiad, wyjazd do domu

16.00 – Gorzkie Żale (katedra)

 

← Wstecz