Przejdź do treści

Rekolekcje adwentowe 2020

Czas adwentu to nie tylko czas oczekiwania, ale również owocny czas przeżywania rekolekcji w ciszy. Odbywały się one w dniach 8-13 grudnia 2020 roku i rozpoczęły się śpiewem Hymnu do Ducha Świętego. Rekolekcje poprowadził o. Michał Legan OSPPE.

Wziął on na warsztat 15 rozdział Ewangelii wg św. Łukasza, który nazywany jest “Ewangelią w Ewangelii.” W epicentrum rekolekcji znalazła się przypowieść o synu marnotrawnym, która posłużyła o. Michałowi do określenia tematu ojcostwa w kapłaństwie, a także do omówienia zagadnienia związanego z ojcowską miłością Boga. Rekolekcjonista zwrócił uwagę na niuanse ukryte między wersetami doszukując się pierwotnego znaczenia słów w języku greckim, w którym Ewangelia w przekładzie Łukasza została spisana. W swoich rozważaniach Paulin starał się również ukazać prawdziwy obraz Boga, który jest często w człowieku zafałszowany.

Wdzięczni za nauki rekolekcyjne polecamy o. Michała Legana modlitwie.

← Wstecz