Przejdź do treści

Rekolekcje Lectio Divinia

Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej
we współpracy
z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini
zaprasza na

REKOLEKCJE W OPARCIU O PISMO ŚWIĘTE – LECTIO DIVINA
DROGA UCZNIA

Przygotowane w oparciu o program, którego autorem jest ks. dr Krzysztof Wons SDS.

Etap 1
Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem

Etap 2
Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem

Etap 3
Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem

Etap 4
Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem

Pogłębienie
Z Maryją w kontemplacji Słowa Bożego.
Pogłębienie wprowadzające w cykl „O Słowie życia”
(prowadzenie: ks. Kazimierz Stasiak SAC)

Termin:
17 – 25 sierpnia 2020 r.

Miejsce:
Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

Zapisy już trwają!
Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony biblista.pl/diecezja-poznanska i przesłać drogą mailową na adres: poznan.biblista@gmail.com

lub listownie:
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
„LECTIO DIVINA”


Rekolekcje lectio divina opierają się na pogłębionym, czterostopniowym duchowym poznawaniu słowa Bożego, które podejmowane jest każdego dnia rekolekcji. Schemat lectio (czytanie) – meditatio(medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja) jest modlitewnym czytaniem Pisma Świętego, mającym prowadzić uczestnika rekolekcji nie tylko do intelektualnego rozumienia przesłania biblijnego, lecz przede wszystkim do zażyłości z Bożym słowem i oświetlania przez nie dróg codziennego życia człowieka.

Formacja rekolekcji lectio divina obejmuje cztery stopnie realizowane w kolejnych latach, które oparte są o poszczególne Ewangelie. W roku 2020 zapraszamy do Poznania na pierwszy stopień rekolekcji – “Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem”, na stopień drugi – “Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem”, stopień trzeci „Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem”, stopień czwarty „Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem” oraz na Pogłębienie „Z Maryją w kontemplacji Słowa Bożego”, które wprowadza w cykl „O Słowie życia”.
Do udziału zaproszeni są wszyscy pragnący żyć słowem Bożym, zarówno osoby świeckie, jak i duchowne i konsekrowane.

Rekolekcje przeżywane na osobistej modlitwie, w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu, z indywidualnym towarzyszeniem kierownika duchowego.

← Wstecz