Przejdź do treści

Czwartkowy gość: ks. Marcin Papuziński

  • Nasi goście

Drugim w tym roku formacyjnym czwartkowym gościem był ksiądz kanonik Marcin Papuziński, który w diecezji kaliskiej sprawuje funkcję kanclerza kurii diecezjalnej. Podczas Eucharystii w kaplicy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza naszego gościa przywitał ksiądz rektor Jan Frąckowiak. W czasie homilii ks. Marcin dał nam świadectwo swojego powołania oraz, nawiązując do Ewangelii dnia, zachęcał nas, abyśmy zawsze byli przy Jezusie.

Jeśli będziecie trwali przy Jezusie Chrystusie, to możecie być spokojni, dokądkolwiek by was On nie posłał – mówił ks. Papuziński

Ksiądz kanclerz wspominał swoją przedseminaryjną pasję, jaką było szybownictwo. Opowiedział o miesiącach ćwiczeń i przygotowań do samodzielnych lotów, ale także o tym, jak jedna spowiedź zmusiła go do przemyślenia życiowych wyborów, a w poźniejszym czasie do wejścia na drogę seminaryjnego rozeznawania. Mówił również o swoim doświadczeniu trwania przy Jezusie, które pomaga mu w najtrudniejszych sytuacjach jego kapłaństwa.

Nie możecie budować kapłaństwa na swoich osiągnięciach, umiejętnościach czy sprycie. To wszystko jest potrzebne, ale tylko po to, aby przyprowadzić nas do Chrystusa, bo tylko On może nas uratować, nawet z najgłębszego dołu – przypominał ks. Papuziński

← Wstecz