Przejdź do treści

Inauguracja roku formacyjnego 2021/2022

  • Wydarzenia

Eucharystia celebrowana przez arcybiskupa metropolitę poznańskiego Stanisława Gądeckiego rozpoczęła uroczystości inauguracyjne nowego roku formacyjnego 2021/2022. W naszej seminaryjnej kaplicy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza zebraliśmy się w poniedziałek 18 października, aby wraz z klerykami Kongregacji Oratorium świętego Filipa Neri modlić się o Boże przeżycie wszystkiego, co spotka nas w nadchodzącym roku formacyjnym. Mszę Świętą koncelebrowali biskupi Damian Bryl, Grzegorz Balcerek, Szymon Stułkowski, Zdzisław Fortuniak, a także księża przełożeni oraz byli przełożeni ASD, moderator Towarzystwa Przyjaciół ASD, przełożeni sąsiadujących seminariów, dziekan i wykładowcy Wydziału Teologicznego UAM, kanonicy Kapituły Metropolitalnej i inni zaproszeni księża. Homilię wygłosił biskup diecezjalny kaliski Damian Bryl, wskazując na priorytety w formacji obecnych alumnów, przygotowujących się do posługi prezbitera we współczesnym świecie. Biskup Damian zwrócił szczególną uwagę na to, iż obok formacji duchowej i intelektualnej, równie ważna jest solidna i mądrze przeprowadzana formacja ludzka. Odwołując się do swoich kleryckich czasów, polecił nam wszystkim uważną lekturę soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium” oraz podkreślił ważność czasu studium, który powinniśmy wygospodarować w natłoku codziennych obowiązków.

Kapłan musi umieć słuchać drugiego człowieka. Kościół dzisiaj bardzo potrzebuje mądrych księży – mówił bp Bryl

Druga część uroczystości odbyła się w seminaryjnej auli, gdzie zebrali się także zaproszeni goście, między innymi przedstawiciele poznańskich Uniwersytetów, Towarzystwa Przyjaciół ASD, Kuratorium Oświaty oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po uroczystym odśpiewaniu średniowiecznego hymnu Gaude Mater Polonia przez scholę „Inclina aurem”, inauguracyjne przemówienie wygłosił rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego ksiądz doktor Jan Frąckowiak. Po nim jeden z alumnów przedstawił podsumowanie wydarzeń z poprzedniego roku formacyjnego, głos zabrał również kleryk senior. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie mogła odbyć się tradycyjna immatrykulacja kleryków roku propedeutycznego. Inauguracyjny wykład pt. Wpływ błogosławionego Stefana Wyszyńskiego na polską myśl teologiczną przedstawił ks. prof. Jacek Hadryś, później zaś nastąpiła alokucja arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Zwrócił on w niej uwagę na cztery wydarzenia: rozpoczęty na szczeblu diecezjalnym Synod, wizytę Ad Limina Apostolorum, beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wydanie w języku polskim pierwszej części dzienników więziennych uniewinnionego australijskiego kardynała Georga Pella.

Ojciec Święty Franciszek urzeka nas swoim bogatym doświadczeniem. Nie wygłasza on długich przemów z kartek, ale inspiruje nas przykładami z własnego życia – wspominał abp Gądecki

Na zakończenie uroczystości, po odśpiewaniu hymnu naszego seminarium, wszyscy zaproszeni goście i alumni udali się do refektarza na wspólny obiad.

← Wstecz