Przejdź do treści

Kandydatura i obłóczyny 2021

  • Wydarzenia

W niedzielę pięciu kleryków z archidiecezji poznańskiej oraz trzech z diecezji kaliskiej wobec biskupa i Kościoła wyraziło chęć przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, czego zewnętrznym znakiem były obłóczyny, czyli nałożenie stroju duchownego. Całe to wydarzenie odbyło się podczas Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, której przewodniczył biskup pomocniczy poznański Grzegorz Balcerek.

Biskup Grzegorz nawiązując w homilii do Ewangelii o Bartymeuszu przekonywał, że kapłani powinni kierować się nieustępliwą wiarą, lecząc swoją ślepotę duchową. Zachęcał przy tym wszystkich rozeznających swoje powołanie do szczerej i regularnej spowiedzi oraz do częstego korzystania z kierownictwa duchowego.

Nowym kandydatom do kapłaństwa obiecujemy modlitwę i życzymy, by zawsze byli świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.

← Wstecz