Przejdź do treści

Rozdanie funkcji – nowa “trójka” seminaryjna

W czwartek wieczorem w naszym refektarzu ks. rektor podziękował nam za pracę jaką wkładamy aby budować naszą wspólnotę oraz ogłosił nową “trójkę” seminaryjną. Są to władze kleryckie. “Senior” seminaryjny reprezentuje nas wszystkich, podaje najważniejsze informacje i czuwa nad zmianami w planie dnia. “Wicesenior” odpowiada za wyznaczanie pracy w naszym domu. W końcu ceremoniarz dba o piękno liturgii i przewodzi “pionowi ceremoniarskiemu”. Charakterystycznym przywilejem członka “trójki” jest prawo do zakładania na sutannę czarnego pasa.

Nowe funkcje w naszym seminarium:

  • senior – kl. Mateusz Danielewicz
  • wicesenior – kl. Krzysztof Karwatka
  • ceremoniarz – kl. Mateusz Kufel
  • wiceceremoniarz – kl. Wiktor Domagała

Kolegom gratulujemy i obiecujemy modlitwę!

← Wstecz