Przejdź do treści

Spotkanie z ks. Mirosławem Tykferem

W piątek naszym gościem był ksiądz doktor Mirosław Tykfer, proboszcz parafii pw. św. Jana XXIII w Komornikach, od niedawna pełniący funkcję osoby kontaktowej z Konferencją Episkopatu Polski w Archidiecezjalnym Zespole Synodalnym. I to właśnie o trwającym synodzie chciał z nami porozmawiać.

Spotkanie miało formę wykładu, który przewidywał przestrzeń na zadawanie pytań. Na początku ks. Mirosław przedstawił historię synodalności w Kościele, z naciskiem na Jego początki oraz czasy po Soborze Watykańskim II. Następnie na obszarze eklezjologii wyjaśnił po co w ogóle nam jest synod. Jak zapewniał ks. Tykfer, takie wprowadzenie jest potrzebne, by móc porozmawiać o kontrowersjach związanymi z formą synodu.

Zarzuty podnoszone przeciwko trwającemu synodowi wynikają główne z nierozgraniczenia procesów „decision making” (wsłuchiwanie się w to, co każdy ma do powiedzenia) oraz „decision taking” (wybieranie z tych mnogich głosów spraw przez organy podejmujące decyzję, a ostatecznie Papieża) – mówił ks. Mirosław

Synod ma pomóc wszystkim członkom Kościoła odbudować naderwane relacje i wzbudzić wzajemne zaufanie, aby wspólnie iść jedną drogą, jaką jest podążanie za Chrystusem. Synod to podjęcie na nowo drogi razem ze wszystkimi, wychodząc naprzeciw szczególnie tym, którzy czują się zmarginalizowani. Pośród różnorodności światopoglądów możemy wsłuchiwać się razem w głos Ducha Świętego.

← Wstecz