Przejdź do treści

Święcenia prezbiteratu 2021

Dzisiaj podczas uroczystej Mszy Świętej, którą w katedrze o godz. 10.00 sprawował Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki 6 diakonów naszej archidiecezji przyjęło święcenia prezbiteratu. Jest to radosny czas nie tylko dla wspólnoty seminaryjnej, ale szczególnie dla całego Kościoła Poznańskiego.

Podczas wspaniałej homilii Ksiądz Arcybiskup skupił się na dwóch istotnych punktach: przesłania, jakie dociera do nas z dzisiejszych czytań oraz odpowiedzi na pytanie o wizję kapłana jutra.

Według Księdza Arcybiskupa dzisiejsze czytania “stanowią swego rodzaj greckiego dyptychu, czyli całości składającej się z dwóch części [Dzieje Apostolskie oraz Ewangelia według św. Łukasza], wzajemnie się uzupełniających. I tak oto, z jednej strony prezentuje on [św. Łukasz] ideał doskonałego apostoła, z drugiej zaś – ideał doskonałego chrześcijanina. W Dziejach Apostolskich przyglądamy się najpierw szkicowi doskonałego apostoła (…) z kolei (..) Ewangelia nie koncentruje się już na zadaniach apostoła, ale opisuje tożsamość chrześcijanina”. Dalej nasz metropolita wyliczał cechy kapłana jutra, jednak i tak wszystko podsumował słowami, że kapłan “pozostanie tylko tym, kim jest naprawdę, tzn. człowiekiem będącym w całości własnością Boga”.

Oto ci, którzy zostali wyświęceni na prezbiterów:

  • ks. Dopierała Krzysztof
  • ks. Marcin Kaczmarek
  • ks. Marek Nowak
  • ks. Wojciech Nowak
  • ks. Oskar Siwak
  • ks. Maciej Szymczak

Po zakończonej Mszy Świętej, wszyscy nowo wyświęceni kapłani udali się do rezydencji Księdza Arcybiskupa po odbiór dekretów, które informują, gdzie przyjdzie im przez najbliższe lata posługiwać, jako wikariuszowie.

Wszystkim neoprezbiterom, naszym Przyjaciołom, życzymy na tej pięknej drodze służby wielu wspaniałych chwil. Dziękujemy Wam za wspólną formację. Obiecujemy modlitwę!

← Wstecz