Przejdź do treści

Czwartkowy gość: ks. Mariusz Białkowski

W kolejny czwartek uroczystej Eucharystii w kaplicy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza przewodniczył ksiądz doktor habilitowany Mariusz Białkowski. Jak zauważył ksiądz rektor Jan Frąckowiak nie musimy głównego celebransa nazywać naszym „gościem”, ponieważ jest on ściśle związany z całą społecznością naszego Seminarium – już od 16 lat zajmuje się kształceniem muzycznym wszystkich alumnów, zarówno poprzez zajęcia seminaryjne, jak i wykłady w ramach studiów na Wydziale Teologicznym UAM. Podczas tej cotygodniowej modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa mogliśmy także składać dziękczynienie Panu Bogu za obchodzony w tym roku srebrny jubileusz kapłaństwa księdza Mariusza.

Na drodze seminaryjnej wychowujecie się do bycia pasterzem, który przede wszystkim przewodzi w wierze i moralności – przypominał ks. Białkowski

W swoim kazaniu główny celebrans mówił o głębi piękna zamkniętego na kartach starodawnych notacji chorałów gregoriańskich, których badaniem zajmuje się w ramach pracy naukowej. Charakteryzował również różnorakie wymiary posługi kapłańskiej, wspominając także czasy kiedy to on sam rozeznawał drogę powołania i werset z Psalmu 119, który zaczął mu towarzyszyć jeszcze przed wstąpieniem do seminarium: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.

Liderstwo, pasterzowanie, męczeństwo; te terminy łączy słowo „pasja”. Nie można przeżywać zarówno drogi do, jak i samego kapłaństwa bez pasji – podkreślał ks. Mariusz

← Wstecz