Przejdź do treści

Czwartkowy gość: ks. Przemysław Przybylski

Wykład z zakresu prewencji przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele, ale również warsztaty praktyczne ze sposobów prowadzenia spotkań synodalnych poprowadził dla nas ksiądz Przemysław Przybylski. Jest on proboszczem parafii pw. św. Marcina w Śnieciskach, psychologiem oraz duszpasterzem Ofiar wykorzystania seksualnego i Ich Rodzin w archidiecezji poznańskiej. W czasie wieczornej Eucharystii ksiądz wicerektor Waldemar Graczyk poprosił naszego gościa o modlitwę w intencji Seminarium i o nowe powołania, natomiast jeden z przełożonych składał Najświętszą Ofiarę w intencji o pokój w Ukrainie.

Nie chcę nikogo straszyć, ale musimy się zastanawiać czy będziemy umieli realizować nasze powołanie w realiach wojennych? Ta sytuacja pokazuje nam, że wszystko musimy oprzeć na Jezusie i nikim innym, bo tylko On przynosi prawdziwy pokój – mówił ks. Przybylski

Homilista dzielił się z nami także radością, jaką daje mu codzienna praca proboszczowska i możliwość służby swoim parafianom. Usłyszeliśmy również o zaangażowaniu w Synod, który jest szansą i może nauczyć nas słuchać siebie nawzajem.

Uczestnicy jednego ze spotkań synodalnych jasno powiedzieli, że nie chcą słyszeć z ambony żadnego psychologizowania, ale żywą wiarę. Wypełniają się w tym słowa Benedykta XVI, który mówił, że księża mają być „ekspertami w dziedzinie życia duchowego”. Co oczywiście nie oznacza, że nie mamy poszerzać swojej wiedzy z zakresu m.in. psychologii – podkreślał ks. Przemysław

Po Eucharystii odśpiewaliśmy wspólnie suplikację, prosząc miłosiernego i sprawiedliwego Boga o pokój w Ukrainie.

← Wstecz