Przejdź do treści

Czwartkowy gość: ks. Sebastian Kujawa

Naszym kolejnym gościem był ksiądz kanonik Sebastian Kujawa, proboszcz parafii pw. Objawienia Pańskiego w Poznaniu, gdzie praktykę duszpasterską odbywa jeden z alumnów. Na początku koncelebrowanej Eucharystii w seminaryjnej kaplicy przywitał go ksiądz prefekt–prokurator Marek Ratajczak. Przypominając najważniejsze informacje z życiorysu głównego celebransa, w tym między innymi pracę jako sekretarz arcybiskupa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, poprosił także o modlitwę w intencji całej naszej wspólnoty.

Każdy adwent jest nam dany, aby nasza wiara coraz bardziej stawała się „za-wierzeniem”, „za-ufaniem” – przypominał ks. Kujawa

W swoim kazaniu, mówiąc o doświadczeniu pracy duszpasterskiej w parafii, dzielił się także świadectwem parafian, dla których tak ważną i radosną jest obecność kleryka, widocznego znaku żyjącego i rozwijającego się Kościoła.

← Wstecz