Przejdź do treści

Dzień skupienia – ks. Kazimierz Stasiak

Kwietniowy dzień skupienia poprowadził dla nas ksiądz Kazimierz Stasiak SAC. W modlitewnym skupieniu, tuż przed rozpoczęciem majówkowych wyjazdów kursowych, rozważaliśmy wspólnie początek piątego rozdziału Ewangelii wg świętego Łukasza. Prowadzący przypominał nam, że Słowo zawsze czyta nasze życie, a w seminarium mamy stać się świadkami i sługami tego Słowa. Świadomość bycia sługą Słowa pozwoli nam bowiem zapominać o sobie.

Jarzmo Ewangelii uczy nas dawania siebie innym. Bądźmy prostego serca, ale nie prostaccy; mądrzy, a nie przemądrzali – podkreślał ks. Stasiak

Tego dnia pożegnaliśmy również peregrynującą w naszej wspólnocie kopię obrazu Świętej Rodziny z Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa, która powróciła na swoje stałe miejsce w kaplicy budynków seminaryjnych w Kaliszu.

Święty Józef jest wzorem oddania, ofiarowania i pokory będącej w cieniu, aby w centrum mógł być Jezus – mówił ks. Kazimierz

← Wstecz