Przejdź do treści

Zaproszenie na III Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy i Kantorów

Kontynuując tradycję forum ceremoniarzy rozpoczętą cztery lata temu w dniach od 4 do 6 marca 2022 roku odbędzie się w Poznaniu III edycja Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy i Kantorów Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych.

Forum ma być miejscem wymiany myśli, doświadczenia i zdobywanych umiejętności liturgicznych.

W ramach trwania forum, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu organizują międzynarodową konferencję naukową pt. Homo liturgicus – miejsce człowieka w liturgii, w czasie której swoje prelekcje wygłoszą: o. prof. Jordi-Agustí Piqué i Collado OSB, o. prof. Dominik Jurczak OP, ks. dr hab. Radosław Błaszczyk SDB, ks. dr hab. Mariusz Białkowski oraz ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski.

Nasze zaproszenie w sposób szczególny kierujemy do alumnów Wyższych Seminariów Duchownych. Wszystkich, którym tematyka konferencji jest bliska zapraszamy do udziału we wspomnianym sympozjum naukowym.

← Wstecz