Przejdź do treści

Inauguracja roku formacyjnego 2022/2023

  • Wydarzenia

Wtorek był dla naszej wspólnoty dniem uroczystej inauguracji nowego roku formacyjnego. Eucharystii w kaplicy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza przewodniczył arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, a koncelebrowali biskup kaliski Damian Bryl, biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk, poznańscy biskupi pomocniczy Grzegorz Balcerek i Szymon Stułkowski, biskup senior Zdzisław Fortuniak, księża przełożeni oraz przełożeni innych seminariów, profesorowie, dziekan oraz wykładowcy Wydziału Teologicznego UAM, kanonicy Kapituły Metropolitalnej, proboszczowie kleryków roku propedeutycznego i inni zaproszeni księża. Oprócz kleryków we Mszy uczestniczyli również goście-przyjaciele naszego Seminarium z pozostałych poznańskich Uniwersytetów, Policji, Towarzystwa Przyjaciół ASD, a także nasi psychoterapeuci, prowadzący warsztaty interpersonalne w pierwszych latach formacji. Śpiewem towarzyszyła nam schola seminaryjna „Inclina aurem” pod batutą ks. prof. Mariusza Białkowskiego. Homilię wygłosił biskup bydgoski, wskazując na istotność trwania we wspólnocie Kościoła, jeśli nazywamy się osobami wierzącymi. Podkreślał przy tym, że Kościół przeżywa obecnie kryzys, potrzebuje więc słusznej krytyki, ale też miłości. Wspominając raporty synodalne zaakcentował także konieczność zaangażowania się świeckich, szczególnie kobiet, w działalność Kościoła, zwłaszcza w proces przekazywania wiary, który w relacji rodzic–dziecko jest w dzisiejszym świecie bardzo często zaburzony lub go nie ma wcale.

Ochrzczony nie tylko może, ale wręcz powinien krytykować zło w Kościele, jeśli czyni to z troski o Niego, z miłości – mówił bp Włodarczyk

W drugiej części inauguracji zebraliśmy się w auli, gdzie po odśpiewaniu hymnu Gaude Mater Polonia ksiądz rektor Jan Frąckowiak oficjalnie uznał rok formacyjny 2022/2023 za rozpoczęty. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że nasza wspólnota jest jedną z największych w Polsce – w związku z dołączeniem kleryków z diecezji bydgoskiej. Ksiądz wicerektor Waldemar Graczyk poprowadził immatrykulację, czyli zaprzysiężenie 15 kleryków roku propedeutycznego, którzy pierwszy rok swojej formacji spędzą w Kaliszu pod opieką prefektów roku propedeutycznego oraz ojca duchownego.

Zmiany, które przeżywają obecnie seminaria w Polsce, szczególnie nasze obecne doświadczenia, wiążą się z nowymi wyzwaniami, ale równocześnie pozwalają nam pełniej odkrywać duchowe bogactwo wspólnot w Kościele. Tegoroczny program duszpasterski „Wierzę w Kościół Chrystusowy” przypomina nam, że w Kościele nie wszystko widać oczami, wiele widać tylko wzrokiem wiary – zauważał ks. Frąckowiak

Przemówienie wygłosił również kleryk senior, a jeden z alumnów podsumował miniony rok formacyjny, łącząc w swej prezentacji doświadczenia kleryków z trzech diecezji. Inauguracyjny wykład pt. Synodalność, reforma, demokracja przedstawił ks. dr Mirosław Tykfer, proboszcz parafii pw. św. Jana XXIII w Komornikach i koordynator pierwszego etapu Synodu w archidiecezji poznańskiej, później zaś nastąpiła alokucja arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Metropolita poznański uwyraźnił ważność aspektu duchowego wzrastania w czasie formacji seminaryjnej.

Formacja kapłanów ma być w pewnym sensie przygotowaniem do misji, nie do życia dla samych siebie i zachowania struktur, czyli instytucji, ale dla wychodzenia do innych – podkreślał abp Gądecki

Następnie głos zabrał biskup kaliski Damian Bryl, który zwrócił się do księży przełożonych, prosząc by stawiając wymagania, bez których nie ma rozwoju, jednocześnie byli blisko powierzonych im kleryków. Ponadto przypominał alumnom, że to ich osobiste zaangażowanie w dużym stopniu ma wpływ na proces ich formacji.

Troszczymy się o to, żeby duch nasz rósł, ale potrzeba także zdrowego, pięknie rozwiniętego człowieczeństwa. Potrzeba solidnej formacji intelektualnej, otwarcia pastoralnego, gotowości do misji, wspólnotowego wymiaru formacji – mówił bp Bryl

Na zakończenie oficjalnej części inauguracji odśpiewaliśmy hymn seminaryjny, po którym w refektarzu zgromadziliśmy się na wspólnym posiłku. Dziękujemy wszystkim gościom za obecność w tym ważnym dniu oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu i Prezydentowi Miasta Poznania za nadesłane listy!

← Wstecz