Przejdź do treści

Lektorat 2022

  • Wydarzenia

Niedziela Słowa Bożego była dniem szczególnie ważnym dla dziewięciu naszych współbraci, którzy zostali ustanowieni do posługi lektora w Kościele. Po raz pierwszy w historii Arcybiskupiego Seminarium Duchownego obrzęd ten miał miejsce w kaplicy pw. świętego Józefa w Kaliszu. Jeszcze przed naszym wyjazdem do miejsca, w którym obecnie formują się klerycy roku propedeutycznego, uczestniczyliśmy w uroczystej jutrzni, której przewodniczył ksiądz rektor Jan Frąckowiak. W swojej homilii, odwołującej się do czytania z Księgi Ezechiela, zwrócił on uwagę na szczególne posłannictwo osób powołanych do dzisiejszego świata i cywilizacyjnych problemów, z którymi musimy się mierzyć.

Świat potrzebuje Was jako tych, którzy będą wyciągali współczesnych ludzi z grobów i prowadzili ich do prawdziwej Światłości. Pamiętajcie jednak, że nie chce Was nieczułych, ale kruchych, którzy sami doświadczyli jak Boży Duch wyciąga ich z własnych grobów – mówił ks. Frąckowiak

Eucharystii z obrzędem ustanowienia nowych lektorów przewodniczył ojciec biskup Łukasz Buzun OSPPE, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, a koncelebrowali wszyscy księża przełożeni naszego Seminarium. Śpiewem towarzyszyła nam schola seminaryjna „Inclina aurem” pod dyrekcją księdza profesora Mariusza Białkowskiego. Ojciec biskup w swej homilii mówił o obowiązkach i zadaniach, jakie musi wypełniać każda osoba ustanowiona do posługi lektora.

Lektorzy są „tubą Bożą” w ręku Jezusa Chrystusa, który mówi nie tylko w porę i to, co się komuś podoba, ale mówi także to, czego ktoś może w ogóle nie chcieć usłyszeć – podkreślał bp Buzun

Módlmy się za nowych lektorów, aby nie ustawali w miłości i zapale do głoszenia Słowa Bożego, które jest żywe i trwa (1 P 1,23). Prośmy także Boga o święte powołania do służby w Jego Kościele!

← Wstecz