Przejdź do treści

Nabożeństwo ekumeniczne

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 w naszej seminaryjnej kaplicy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w ramach Poznańskiej Grupy Ekumenicznej. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz rektor Jan Frąckowiak, a homilię wygłosił Zwierzchnik Diecezji Zachodniej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP ksiądz superintendent Sławomir Rodaszyński.

Swoją homilię rozpoczął od tradycyjnego katolickiego pozdrowienia „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”, zwracając uwagę na piękne znaczenie tego zwrotu.

W tym pozdrowieniu nie pozdrawiamy przecież nawzajem siebie, ale wychwalamy Tego, który jest uświęceniem naszych żyć – mówił ksiądz superintendent

Zwierzchnik Diecezji Zachodniej przypominał wszystkim, że pomysł na jedność chrześcijan nie może pochodzić od ludzi, ale musi być natchnieniem Ducha Świętego. Wskazując nam przykłady z historii ukazywał, że ludzkie próby dążenia do jedności często nie prowadzą do niczego nowego. Podkreślał jednak, że pomimo obecnych między nami różnic, kochać w imię Jezusa Chrystusa innych i siebie nawzajem możemy wszyscy tak samo.

Niech Was Pan prowadzi i niech Wam błogosławi! Trwajmy obok siebie na kolanach przed Wszechmogącym na tej wspólnej drodze modlitwy – życzył ks. sup. Rodaszyński

Po nabożeństwie zasiedliśmy do wspólnej kolacji, podczas której każdy z księży i pastorów przedstawił pokrótce historię obecności swojej wspólnoty na terenie Wielkopolski.

Duchu świętości, Boskie tchnienie, które porusza wszechświat, przyjdź i odnów oblicze ziemi. Wzbudź w sercach chrześcijan pragnienie pełnej jedności, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

(z modlitwy św. Jana Pawła II)

← Wstecz