Przejdź do treści

Piątkowy gość: o. Izaak Antwi-Boasiako

W piątkowy poranek Eucharystii w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ojciec Izaak Antwi-Boasiako CSSp z Ghany, który jest duszpasterzem Polonii w irlandzkiej stolicy – Dublinie. Pracuje również jako wikariusz w miejscowej parafii oraz kapelan szpitalny. Na początku Mszy świętej ksiądz rektor Jan Frąckowiak przywitał naszego gościa, przypominając wszystkim młodszym klerykom, że o. Izaak nie jest całkowicie obcą osobą w naszym Seminarium – podczas rocznej praktyki diakońskiej studiował razem z poznańskimi alumnami. Ks. Jan mówił również, że od kilku miesięcy główny celebrans jest także posiadaczem polskiego paszportu.

W swojej homilii o. Izaak opowiedział o swojej pracy duszpasterskiej, zauważając, że ludzie są tak naprawdę wciąż spragnieni Pana Boga – on sam szczególnie może to zaobserwować podczas pracy w szpitalu. Odnosząc się do odczytanej perykopy z Ewangelii przypominał, że smutki przyjdą zarówno na drodze formacji, jak i w życiu kapłańskim, ale razem z Jezusem będziemy w stanie je pokonać.

Kościół was potrzebuje! – podkreślał o. Antwi-Boasiako

← Wstecz