Przejdź do treści

Przysięgi przed święceniami diakonatu

Podczas dzisiejszej jutrzni, której przewodniczył ksiądz rektor Jan Frąckowiak, sześciu alumnów archidiecezji poznańskiej oraz dwóch diecezji kaliskiej złożyło wymagane prawem przysięgi kanoniczne przed przyjęciem święceń w stopniu diakonatu.

To wydarzenie jest podwójnie niezrozumiałe dla współczesnego świata, ponieważ obecny świat nie lubi czekać ani podejmować jakichkolwiek decyzji na zawsze – mówił ks. Frąckowiak

Po homilii wszyscy kandydaci do święceń podeszli do ołtarza, złożyli wyznanie wiary oraz przysięgali, trzymając swoją dłoń na Biblii. Podpisy kandydatów oraz rektora potwierdziły złożone przyrzeczenia.

Podczas składania przysięgi bardziej niż co mówicie, myślcie o tym Komu to mówicie – Temu, który was kocha, powołuje i zawsze będzie wam wierny – przypominał ks. Jan

← Wstecz