Przejdź do treści

Rekolekcje dla rodziców księży i osób konsekrowanych 2022

W ostatni wrześniowy weekend 38 rodziców księży i osób konsekrowanych pod duchową opieką błogosławionej siostry Sancji Szymkowiak odbyło w naszym Seminarium rekolekcje. Prowadził je ksiądz prefekt Przemysław Tyblewski, któremu pomagali: klerycy I roku (którzy trzy miesiące temu ukończyli rok propedeutyczny w Kaliszu), pozostali księża przełożeni oraz pracujące wśród naszej wspólnoty siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

Kto chce być kochany musi też sam kochać i tak samo drugich zrozumieć i drugim usłużyć, jak tego chce, aby jego rozumiano i jemu służono – bł. Sancja

Podczas rekolekcji konferencję wygłosiła dyrektorka DPS „Świętego Rocha” s. Cecylia Belchnerowska CMBB, która w 2018 została wybrana Poznanianką Roku. Przedstawiła ona charyzmat sióstr serafitek oraz życiorys bł. Sancji, mówiła także o działalności dobroczynnej i charytatywnej w prowadzonym Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Po niej swoje doświadczenia z praktyk odbytych w DPS-ie opisali dwaj klerycy – krótkie praktyki w prowadzonym przez siostry Domu stały się tradycją formacji kleryków roku propedeutycznego. Konferencję pod tytułem „Siedem boleści Matki Bożej a powołanie” wygłosił również ksiądz prefekt Przemysław. Rodzice mieli też możliwość zwiedzenia poznańskiej bazyliki kolegiackiej Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa, czyli Fary Poznańskiej, po której oprowadził ich ksiądz proboszcz i prepozyt Mateusz Misiak, a później zaprosił wszystkich na wspólną kawę.

Rekolekcje to także codzienna Eucharystia. W piątek głównym celebransem był ksiądz prefekt Paweł Białczyk, kapłan diecezji bydgoskiej, który od miesiąca jest przełożonym w naszym Seminarium. W sobotę Eucharystię celebrował biskup pomocniczy poznański Jan Glapiak, a niedzielnej Mszy w poznańskiej bazylice archikatedralnej przewodniczył ksiądz rektor Jan Frąckowiak. Szczególnie mocnym przeżyciem dla rodziców była adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa za swoje dzieci – powołane do służby Bogu oraz Kościołowi, jak i z prośbą o łaskę nowych powołań. Rekolekcyjny czas spędzony w Bożym klimacie był również okazją dla wszystkich rodziców do wzajemnej wymiany wspólnych doświadczeń.

Przyszłoroczne rekolekcje odbędą się w terminie
22-24 września

← Wstecz