Przejdź do treści

Rekolekcje powołaniowe 2022

W dniach 22-26 sierpnia odbyły się w naszym Seminarium rekolekcje powołaniowe pt. „Bądź oryginalny”. 13 młodych chłopaków spędziło ten czas pod opieką księdza prefekta Przemysława Tyblewskiego oraz kleryków I roku, którzy dopiero co ukończyli rok propedeutyczny w Kaliszu. Z Nieba czuwał nad nimi błogosławiony Carlo Acutis, wielki czciciel Eucharystii i „apostoł internetu”.

W tym czasie młodzi rozeznający swoją życiową drogę poznawali piętnastoletniego Carla, który umiłowawszy Eucharystię oraz Matkę Bożą głosił Dobrą Nowinę przy użyciu wszelkich najnowszych metod komunikacji, zawsze starając się w ten sposób pomagać drugiemu człowiekowi. O swoich drogach do Seminarium i kapłaństwa opowiadali także klerycy oraz ksiądz Przemek – używając przy tym różnorakich, często zaskakujących, gadżetów i akcesoriów. Uczestnicy rekolekcji spotykali się również z różnymi zaproszonymi gośćmi, m.in. z poznańskim biskupem pomocniczym (a w przeszłości naszym rektorem) Szymonem Stułkowskim, którzy dzielili się świadectwami swojego życia oraz wiary. Sami rekolektanci wspominają jednak, że najmocniejszymi przeżyciami były dla nich adoracja Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie z Miłosiernym Ojcem w sakramencie pokuty i pojednania.

Najpiękniejszym doświadczeniem była adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie cisza przeplatała się z pięknym śpiewem, a czegoś takiego w zwykłej codzienności czasami brakuje – wspomina Bartek

 

Wyjątkowa była spowiedź, podczas której można było zaznać delikatności i miłości Boga objawiającej się w kapłanie, a przy okazji zapytać o wszelkie wątpliwości – mówi Piotr

Rekolekcje to także różne ciekawe miejsca. Uczestnicy odwiedzili kościół Bożego Ciała w Poznaniu, gdzie wspólnie z tegorocznym neoprezbiterem Adamem Kwiatkowskim przeżywali Eucharystię. Siostry Pasterki w opłatkarni przybliżyły tajniki produkcji hostii używanych podczas sprawowania Mszy. Młodzi chłopacy byli także w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem oraz w Nadziejewie, gdzie „zaczął się” rok propedeutyczny naszego Seminarium i gdzie przez trzy lata formowali się klerycy tego pierwszego etapu formacji. Podczas Eucharystii sprawowanej przez biskupa pomocniczego Grzegorza Balcerka w Górce Duchownej, wraz ze wszystkimi pielgrzymami przybywającymi na Wielki Odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia, modlono się za kapłanów i o święte powołania, pamiętając szczególnie o obecnych tam uczestnikach rekolekcji. Rekolektanci odwiedzili również klasztor Ojców Franciszkanów w Osiecznej, a w poznańskim klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych odmówili wspólnie brewiarzową modlitwę.

Warto przypomnieć, że rekolekcje to nie tylko spotkanie osób tworzących naszą seminaryjną wspólnotę, ale także poznanie tego, jak żyjemy – uczestnicy mieszkają w budynku, który w ciągu roku formacyjnego jest domem wszystkich alumnów i przełożonych.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.

← Wstecz