Przejdź do treści

Spotkanie z biskupem kaliskim

W piątkowy wieczór cała wspólnota spotkała się z biskupem diecezjalnym kaliskim Damianem Brylem, który w latach 2001–2013 był ojcem duchownym naszego Seminarium. W swoim wykładzie skupił się on na poszczególnych etapach duchowości księdza diecezjalnego, według wizji błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Gdy jesteśmy blisko Chrystusa, jesteśmy blisko naszych sióstr i braci. Największym zagrożeniem dla dzisiejszego kapłana nie są jakieś ideologie, ale zeświecczenie, współczesne pogaństwo – podkreślał bp Bryl

Biskup kaliski mówił także, jak ważna dla odzyskania wiarygodności jest całkowita autentyczność w każdym aspekcie naszego kleryckiego i kapłańskiego życia. Przypominał o konieczności nieustannej modlitwy i codziennego obcowania ze Słowem Bożym, aby nie zachwiać się w wierze. Zachęcał nas również, byśmy wyznawali Chrystusowi swoją miłość w najprostszych i najszczerszych słowach Kocham Cię Panie Jezu, zwracając jednocześnie uwagę, iż nie ma miłości bez ofiary, bez rezygnacji ze swoich planów.

Często używamy wielkich słów i mówimy o wielkich czynach, a brakuje nam postaw fundamentalnych. Podstawą jest, aby każdego człowieka darzyć szacunkiem, niezależnie od tego czy on nas miłuje, czy jest naszym wrogiem – mówił bp Damian

Dziękujemy księdzu biskupowi za jego świadectwo i poświęcony nam czas!

← Wstecz