Przejdź do treści

Rekolekcje wielkopostne 2023

Biskup pomocniczy tarnowski Artur Ważny poprowadził tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które przeżywaliśmy w ciszy, zamyśleniu i na modlitwie w dniach od 7 do 12 marca. Podczas bezpośredniego przygotowania do akolitatu braci z kursu IV rozważaliśmy słowa Chrystusa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” (J 14, 1).

W konferencji wprowadzającej biskup Artur, przypominając nauczanie papieża Franciszka, podkreślał, iż kerygma powinna stanowić centralne miejsce w próbie odnowy Kościoła. Zwracał także uwagę, że zagubienie świadomości grzechu w obecnym czasie prowadzi do płycizny pojmowania miłości; a jeżeli nie ma grzechu, to nie potrzebujemy także Zbawiciela.

Chrześcijaństwo to pewność, że w Jezusie mogę mówić do Boga: „Tato” – zaznaczał bp Ważny

W kolejnych dniach biskup pomocniczy tarnowski skupił się na przybliżeniu nam sześciu biblijnych określeń mężczyzny, każdy z nich dogłębnie opisując: `adam (אדם) – stworzony, zakar (זכר) – falliczny, gibbor (גבר) – wojownik, enosh (אנוש) – kruchy, `ish (איש) – zintegrowany, zaken (זקן) – mędrzec.

Aby mówić prawdę o Bogu muszę mieć z Nim prawdziwą relację – przypominał bp Artur

W czasie każdej sprawowanej Eucharystii biskup Ważny wyjaśniał nam także Pisma, mówiąc między innymi o tym, że seminarium ma nas przede wszystkim nauczyć życia z Chrystusem i jak On – nasze problemy powinniśmy starać się rozwiązywać przed Panem na adoracji Najświętszego Sakramentu i poprzez kontemplację Słowa Bożego. Podkreślał też konieczność dzielenia się w kapłaństwie wszystkim z innymi i traktowaniem pieniędzy jedynie jako środka do ewangelizacji.

Miłość Boga przewyższa wszelki umysł, a jego wierność jest niezależna od naszej wierności – mówił bp Ważny

Dzieląc się własnym doświadczeniem z czasów pełnienia posługi duszpasterza akademickiego czy później także proboszczowania w Tarnowie, szczególnie podczas modlitewnych rozważań stacji Drogi Krzyżowej, biskup Artur poruszał również najtrudniejsze tematy związane ze skandalami we wspólnocie Kościoła, wskazując na konieczność zobaczenia Chrystusa w ranach Kościoła.

Pomimo zamieszania w Kościele Pan Bóg naprawdę powołuje nas do tego świata. Mówcie o Bogu prawdę, aby wszyscy ludzie usłyszeli orędzie zbawcze! – prosił bp Artur

Biskupie Arturze – dziękujemy za Twoje świadectwo i poświęcony nam czas!

← Wstecz