Przejdź do treści

Spotkanie z Emilią Lichtenberg-Kokoszką

  • Wydarzenia

W piątkowy wieczór cała wspólnota, poszerzona o grupę wikariuszy młodszych, przeżywających w naszym Seminarium dzień skupienia, wysłuchała wykładu pt. Relacje damsko-męskie w kapłaństwie. Bo najważniejsza jest miłość, który wygłosiła pani doktor Emilia Lichtenberg-Kokoszka. Poza pracą naukową na Uniwersytecie Opolskim i wykładami dla alumnów Seminarium Duchownego w Opolu, jest ona także autorką wielu publikacji naukowych oraz książek. Prowadzi również badania naukowe na pograniczu pedagogiki, psychologii i medycyny, a specjalizuje się w interdyscyplinarnym podejściu do prenatalnego i perinatalnego okresu życia człowieka.

Nasza prelegentka mówiła o konieczności dojrzałego przeżywania miłości w różnorakich wymiarach. Podkreślała, iż niezależnie od częstego postrzegania księży jako „bytów aseksualnych”, nie omijają i nie będą nas omijać procesy biologiczne, związane chociażby z zakochaniem czy czasowym pożądaniem, które dotyczą każdego człowieka. Zaznaczała przy tym, że pomimo tych naturalnie zachodzących procesów, nigdy nie należy podejmować ostatecznych decyzji w emocjach, a po upływie dłuższego czasu i obiektywizacji naszych przeżyć z zaufanymi nam osobami. Pani doktor mówiła też, jak odpowiedzialnie zachowywać się w sytuacjach relacyjnych, zwłaszcza gdy kobieta obdarzy nas dużym zaufaniem, na przykład podczas sakramentu spowiedzi.

Po prelekcji mieliśmy możliwość zadawania pytań. Dziękujemy pani doktor za poświęcony nam czas!

← Wstecz