Przejdź do treści

Święcenia diakonatu 2023

Kościół powszechny zyskał dziesięciu nowych diakonów!

Święcenia diakonatu kleryków diecezji kaliskiej

W czwartek, 11 maja, cała nasza seminaryjna wspólnota udała się do Ostrowa Wielkopolskiego. W Konkatedrze św. Stanisława Biskupa uroczystą Eucharystię z obrzędem udzielenia święceń diakonatu ośmiu klerykom diecezji kaliskiej celebrował biskup pomocniczy kaliski Łukasz Buzun OSPPE, a koncelebrowali wszyscy przełożeni seminaryjni i inni zaproszeni księża.

Teraz jest dużo zamętu, wyciąga się słabości Kościoła, krytykuje się Ojca Świętego. Wzmagają się niebezpieczeństwa, pokusy, ataki z zewnątrz i wewnątrz. Tyle razy już ogłaszano koniec Kościoła, dlatego we współczesnym świecie potrzeba dobrego świadectwa – mówił bp Buzun

Po homilii nastąpił obrzęd święceń, w czasie którego wzywaliśmy orędownictwa Wszystkich Świętych, biskup w geście apostolskim nałożył ręce na głowy kandydatów oraz odmówił modlitwę konsekracyjną. Diakoni otrzymali następnie przysługujący strój liturgiczny, czyli dalmatykę, ojciec biskup przekazał im także Księgę Ewangelii. Obrzęd zakończony został przekazaniem przez nowych diakonów znaku pokoju biskupowi oraz pozostałym uczestniczącym w liturgii diakonom.

Nowi diakoni diecezji kaliskiej zostali skierowani przez biskupa kaliskiego:

  • dk. Mikołaj Czapczyński do posługi diakońskiej w parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy
  • dk. Wiktor Domagała do posługi diakońskiej w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu
  • dk. Jakub Leszczyszyn do posługi diakońskiej w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu
  • dk. Kacper Kusiński do posługi diakońskiej w parafii pw. św. Wojciecha Biskupa w Wilkowyi
  • dk. Konrad Marzec do posługi diakońskiej w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu
  • dk. Waldemar Mistewicz do posługi diakońskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim
  • dk. Piotr Perskawiec do posługi diakońskiej w parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu
  • dk. Patryk Rutkowski do posługi diakońskiej w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowie Wlkp.

Zdjęcia ze święceń w Konkatedrze dzięki uprzejmości ks. Artura Filipiaka

Święcenia diakonatu kleryka diecezji bydgoskiej

W piątek, 12 maja, uroczystej Eucharystii w Katedrze świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, podczas której jeden kleryk diecezji bydgoskiej został wyświęcony na diakona, przewodniczył biskup diecezjalny bydgoski Krzysztof Włodarczyk, a koncelebrowali księża przełożeni i inni zaproszeni kapłani.

Nie możesz obrażać się na rzeczywistość i na przemiany zachodzące w mentalności i postawach ochrzczonych. W takiej, jaka ona jest, trzeba podjąć oraz pełnić pracę ewangelizacyjną, bez narzekania, że kiedyś było lepiej – podkreślał bp Włodarczyk

Nowy diakon diecezji bydgoskiej Michał Czyż został skierowany przez biskupa bydgoskiego do posługi diakońskiej w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Bydgoszczy.

Zdjęcia ze święceń w Katedrze dzięki uprzejmości p. Marcina Jarzembowskiego

Święcenia diakonatu kleryka archidiecezji poznańskiej

W sobotę, 13 maja, uroczystej Eucharystii w Archikatedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, podczas której jeden kleryk archidiecezji poznańskiej został wyświęcony na diakona, przewodniczył biskup pomocniczy poznański Jan Glapiak, a koncelebrowali księża przełożeni. Obecni byli także diakoni pochodzący z trzech diecezji, których klerycy tworzą nasze Seminarium.

Bądźcie przede wszystkim duszpasterzami! – życzył wszystkim diakonom bp Glapiak

Nowy diakon archidiecezji poznańskiej Paweł Florek został skierowany przez arcybiskupa metropolitę poznańskiego do posługi diakońskiej w parafii pw. św. Rocha w Poznaniu.

← Wstecz