Przejdź do treści

Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi

Łk 2, 16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

KOMENTARZ:

Ewangelia dnia dzisiejszego ukazuje nam pasterzy, grupę ubogich ludzi, niezbyt szanowanych przez współczesną elitę Izraela ze względu na ich lużne podejście do prawa, którzy przybywają do groty betlejemskiej, aby sprawdzic zapowiedż Anioła, który mówił o narodzeniu Mesjasza, Nowego Króla Izraela. Wydarzenia te mają miejsce w nocy, która jest symbolem pewnej niewiary, wątpliwości, pustki duchowej. Ewangelista chce zaznaczyc, że objawienie się Mesjasza może dokonac się wobec każdego i w każdych okolicznościach, nawet w największych zawirowaniach życia i pustce duchowej. Wystarczy być otwartym na łaskę Bożą. Spotkanie z Bogiem dokonuje się jednak na drodze spotkania z Maryją i Józefem. Świadczy to o tym, że spotykając Matkę Bożą i świętych na swoich drogach życia, dochodzimy do Emmanuela. Pasterze po złożeniu pokłonu Dziecięciu. Pasterze wracają do siebie wielbiąc i wychwalając Boga. Spotkanie bowiem z Jezusem wywołuje radości i uwielbienie i autentycznie przemienia życia człowieka zwracając je ku Niebu i perspektywie życia wiecznego. Uwielbienie zaś jest efektem odkrycia i spotkania z Panem, który jest miłością.

Czy ja także w swoim życiu szukam Boga i pozwalam mu przemieniac swoje życie?

Czy po spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii, sakramentach i słowie Bożym ogarnia mnie postawa uwielbienia i dziękczynienia?

Niech ten Nowy Rok będzie dla nas wszystkich okazją do spotkania Chrystusa w Liturgii, Słowie Bożym, drugim człowieku i nas samych.

Kl. Marcin

Medytacja do pobrania:

Medytacja na 1 stycznia 2014 roku.

← Wstecz